Glossary

Radiation, specific

Množství energie vyzařovaného předmětem vztaženým k jednotkám času a oblasti (W / m²).

RadiationRadiation, specificRadiation, spectral specificReal-timeReceiverReference resolutionReference temperatureReflectionReflection, diffuseReflection, directReflection, opticalRefraction indexRepeatabilityRepeatabilityReproducibility via temperatureResolutionResponse timeReverse polarity protectionRGB color spaceRise timeRS232 interfaceRS422 interfaceRS485 interfaceRTSC
Contact

ME USA Headquarter

919 787 9707

Send email

HEADQUARTER MICRO-EPSILON AMERICA
8120 Brownleigh Dr.
Raleigh, NC 27617
me-usa@micro-epsilon.com
919 787 9707
919 787 9706